START-UP ACADEMY - WEEK 1

START-UP ACADEMY – WEEK 1

Pierwszy tydzień Entreprenuria Start-up Academy upłynął w atmosferze wzajmenych inspiracji.

Uczestnicy postawili swoje pierwsze kroki w profesjonalnym planowaniu startupowej kariery. Pod okiem Jorrita Hemstra i Łukasza Wojtusiaka (Innovatika) stworzyli swoje pierwsze canvasy. Zarówno lean canvas jak i business model canvas w niektórych przypadkach wywrócił pomysł do góry nogami! Bardzo owocne były też burze mózgów, na których uczestnicy, organizatorzy i osoby prowadzace szkolenia inspirowały i motywowały się nawzajem. Padło kilka bardzo ciekawych urozmaiceń niektórych projektów, które być może wprowadzą te projekty w całkiem inny obszar biznesu.

Sesje mentorskie z Janem Kaczmarkiem (Exeq.eu), Łukaszem Jabłońskim (Polska Przedsiebiorcza), Kamilą Sidor (Geek Girls Carrots) i Jorritem Hemstra (Innovatika) były również bardzo owocne. Każdy mentor mógł wspomóc drużyny w całkiem innych sektorach, zaczynając od werfikacji pomysłu przez fundusze unijne, obsługę klienta aż do sprzedaż produktu. Efekty współpracy na pewno będa bardzo owocne, o czym przekonamy się już podczas kolejnych tygodni.

Karolina Karbarczyk