Mentorzy - Brama do przedsiębiorczości

Mentorzy – Brama do przedsiębiorczości

Lista mentorów biorących udział w wydarzeniu "Brama do przedsiębiorczości".

zielinski

Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Marką Newsweek gdzie odpowiada za kompleksowy rozwój marki – zarówno samego tygodnika, jak również portalu Newsweek.pl, wydań cyfrowych, innych projektów wydawniczych i pozawydawniczych oraz sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji.

Wcześniej pracował w Gruner + Jahr  jako Dyrektor ds. strategii i rozwoju, gdzie był odpowiedzialny za przygotowywanie i realizację strategii new business w ramach segmentu Men and Special Interest dla tytułów: National Geographic Polska, NG Traveler, Focus, Focus Historia.  Dodatkowo zajmował się kreowaniem inicjatyw specjalnych bazujących na kompetencjach tytułów, potencjale Wydawnictwa G+J oraz partnerów zewnętrznych. Zajmował się też między innymi digitalizacją i komercjalizacją treści w związku z przygotowywaniem aplikacji mobilnych magazynów G+J (Gala, Glamour, Focus) na tablety.

Wcześniej był związany z wydawnictwem Marquard Media Polska i Ciszewski Public Relations (MSL Group), gdzie zajmował się opracowywaniem strategii komunikacji między innymi dla marki LECH Premium (kompania Piwowarska), Nivea (Beiersdorf).

lwrodycki

Od roku 2010 roku odpowiedzialny jest za rozwój firm z branży marketingowej: Fine Art Media agencję Interaktywną specjalizującą się w planowani strategii marketingowych online oraz Fine Performance agencję SEM/SEO specjalizującą się w projektach efektywnościowych min. przy wykorzystaniu Google, Facebook. Łukasz doświadczenie zawodowe rozpoczynał w 2005r., koordynując procesy sprzedaży i tworzenia strategii produktowej dla przodujących banków w Polsce. Współpracował z następującymi instytucjami w branży bankowej: Bank Millennium SA, BRE Bank SA, w branży ubezpieczeniowej AXA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz w branży inwestycyjnej OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, OPERA Dom Maklerski SA. 

kaczmarek

Partner w firmie doradztwa dotacyjnego EXEQ oraz współzałożyciel agencji CLIPATIZE specjalizującej się w eksplanatorach wideo, Członek Zarządu Fundacji MOST. W ciągu kilku lat działalności doradczej w obszarze innowacji, badań i rozwoju współpracował z wieloma klientami z branży IT i telekomunikacji oraz jednostkami badawczymi z Polski i Europy. Posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacją, doradztwie strategicznym w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacji oraz pozyskiwania na ten cel finansowania ze źródeł publicznych i prywatnych. Jako doktorant Uniwersytetu Warszawskiego rozwija zainteresowania naukowe w obszarze analizy i reprezentacji emocji w systemach sztucznych.

łazewski

Partner w kancelarii prawnej LDS Łazewski Depo i Wspólnicy. Zajmuje się głównie skomplikowanymi sprawami spornymi dotyczącymi patentów, znaków towarowych oraz wzorów; prowadzi szereg skomplikowanych procesów związanych z ochroną patentową farmaceutyków, włącznie z problematyką ochrony zgodnie z doktryną ekwiwalentów. Wpisany na listę rzeczników patentowych w 1999. (Od 2004 roku Europejski Rzecznik Patentowy).

kawecki

Główny akcjonariusz i zarządzający Grupą Kapitałową Synerway S.A. – od ponad dziesięciu lat działający na styku  eCommerce i turystyki. Jako udziałowiec i pomysłodawca brał udział w kilkunastu przedsięwzięciach łączących technologię i turystykę. Do największych sukcesów zawodowych zalicza –BlueVendo – najchętniej wybieraną platfoemę ERP dla organizatorów turystycznych, oraz TOM – metasearch dla agentów turystycznych.  Posiada szeroką wiedzę z zakresu finansowania projektów, możliwości kooperacji pomiędzy podmiotami branżowymi.

nedoma

Obecnie Andrzej jestem CEO firmy XTRF Management Systems.W przeszłości zajmował sie budową i rozwojem międzynarodowym firmy Biuro Tłumaczen Technicznych LIDO-LANG – obecnie firma notowana jest wśród 20 najwiekszych biur w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od 2006 roku zajmuje się rozwijaniem projektu XTRF – najpierw jako porojekt w ramach LIDO-LANG, a od 2010 jako niezależna firma.
Posiada szeroką więdzę oraz doświadczenie za zakresu strategi, rozwoju, zarzadzania oraz sprzedaży międzynarodowej.

kopaczynskai

Radca prawny, współpracuje z Kancelarią Prawną SPCG T.Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Universita degli studi w Maceracie (Włochy) oraz Uniwersytetu Ernst Arndt Moritz w Greifswaldzie, (Niemcy). Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursu prawa własności intelektualnej organizowanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO. 

Współautorka rozdziału nt. polskiego prawa własności intelektualnej w „Media, Advertising & Entertainment Law Throughout the Word” pod red. Andrew B. Umer (2008 Thomson/West), oraz autor artykułów poświęconych prawom autorskim oraz handlu elektronicznemu. Mentor na imprezie 2013 Startup Weekend Warsaw wspieranej przez Kauffman Foundation. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie własności intelektualnej. Współpracuje z platformą edukacyjną Fashion Law Business.

 

pludrai

Zajmuje się projektowaniem produktu, dizajnem społecznym, wystawiennictwem i prowadzeniem warsztatów o tematyce projektowej. Absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracownik naukowy na wydziale macierzystym. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Pracuje indywidualnie oraz w zespołach różnie konfigurowanych do poszczególnych projektów. Członek-założyciel Platformy Projektowania Uniwersalnego D4A.
 

sredniawa

Marek jest cenionym ekspertem w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacji. Posiada bogate portfolio projektów konsultingowych zrealizowanych dla takich firm jak Telekomunikacja Polska, Polkomtel, PTC Era, Netia, Dialog,  Nokia Siemens Networks, Alcatel, Clearwire, West LB Bank, Dot Systems, DCS, IIR, IDG, CPI, Enterprise Ireland, CELTIC Programme Office, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Roland Berger, Spencer Stuart Szostek&Partners, PARP oraz Ministerstwa Finansów. Jest docentem w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi wykłady oraz badania w dziedzinie ICT, w tym w szczególności z zakresu Sieci Nowej Generacji (NGN/IMS), Internetu Przyszłości oraz Społeczeństwa Informacyjnego. Marek był także wykładowcą i członkiem Kolegium Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialnym za moduł Systemów Informacyjnych dla Zarządzania w ramach programu MBA. Ponadto, prowadził oraz uczestniczył w wielu projektach badawczych w tym w ramach programów COST oraz 6 i 7 Programu Ramowego UE. Pełni także rolę zewnętrznego eksperta oraz recenzenta wniosków dotacyjnych w ramach programów CELTIC oraz krajowych programów badawczo-rozwojowych w Polsce i Irlandii. Zainteresowania naukowe Marka to techniczne, biznesowe oraz prawne aspekty ICT, konwergencja mediów, sieci i usług a także Internet przyszłości.

Tomasz Kulisiewicz

Tomasz jest konsultantem i analitykiem w obszarze technologii informacyjnych oraz rynku komunikacji elektronicznej, a także wykładowcą w tychże dziedzinach. Jest także członkiem zespołu badawczego Fundacji MOST jak również: Członkiem Zarządu mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego; członkiem Rady Nadzorczej Sądu Polubownego w sprawach dotyczących nazw domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; członkiem Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej; współzałożycielem oraz głównym analitykiem Stowarzyszenie Komputer w Firmie a także współzałożycielem Citizen’s Internet and Forum of Modern Public Administration civic initiatives. Tomasz ukończył Politechnikę Budapeszteńską na Węgrzech w 1974, uzyskując tytuł magistra nauk komputerowych.

Zarejestruj się już dziś! http://brama-do-przedsiebiorczosci.evenea.pl/